Formularz Odstąpiemia

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

..............................................                                                 ......................, dn. ......................

...............................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                                   Magiczny Świat

                                                                                                       Karin Karolkiewicz-Rudzińska

                                                                                                                02-692 Warszawa

                                                                                                                Ul.Jadźwingów 3/22

 

 

                                 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY   ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...   zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

..............................

 

   podpis konsumenta